QUOTATION - Việc làm Bình Dương

 


Post Top Ad

Zalo Quảng cáo :0865268929

QUOTATION

  

stt

Tên gói

Nội dung

Giá thành

Vnd

Thanh toán

1

 

Gói trải nghiệm 50 ngày

Đăng tin tuyển dụng trên website 50 ngày, gắn new icon 10 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày.

3,900,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

2

Gói B60

 

Đăng tin tuyển dụng trên website 60 ngày, gắn new icon 30 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày; xem CV ứng viên.

 

6,000,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

3

Gói B90

Đăng tin tuyển dụng trên website 90 ngày, gắn new icon 50 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày; xem CV ứng viên.

 

9,000,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

4

Gói B120

Đăng tin tuyển dụng trên website, gắn new icon 60 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày; xem CV ứng viên.

 

12,000,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

5

Gói B180

Đăng tin tuyển dụng trên website 180 ngày, gắn new icon 80 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày; xem CV ứng viên.

 

18,000,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

6

Gói new icon

gắn new icon, ghim bài đăng/ ngày

500,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí


Newjobtimes - Việc làm và cơ hội

Cho phép công khai thông tin liên hệ từ Nhà tuyển dụng kèm theo liên kết. Uy tín, chia sẻ và hết mình vì cộng đồng.[full_width]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad